Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Door het maken van een RI&E worden mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op een gestructureerde manier geïnventariseerd. In een plan van aanpak wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen gaan worden om de risico’s weg te nemen of het effect ervan te verkleinen. Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde organisatie is ook succesvoller en duurzamer, zoals ook blijkt uit het filmpje onderaan deze pagina.

Activiteiten en bekendheid

Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Werkgevers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E. In heel het land worden acties georganiseerd door supporters van de Week van de RI&E. Zo worden werkgevers aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Bent u ondernemer?

Voor ondernemers

Bent u een intermediaire partij (brancheorganisatie, opleider, arbodienstverlener)?

Voor supporters

Kosten en baten van de RI&E

Uit onderzoek blijkt dat elke euro die u investeert in veiligheid op termijn het dubbele oplevert. In dit filmpje vindt u voordelen van het uitvoeren van een RI&E.

Bekijk ook het overzicht met de Kosten-  en baten van de RI&E.

Lees meer over de RI&E op www.rie.nl.

Een greep uit de activiteiten