Voor supporters

Voor het 6e jaar op rij bundelt arboland zijn krachten om de RI&E onder de aandacht te brengen. Brancheorganisaties, arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en andere intermediairs organiseren acties om ondernemers te helpen om de RI&E uit te voeren. Wij roepen u en alle intermediairs op om in de Week van de RI&E acties en online activiteiten te organiseren en via communicatie extra aandacht te vragen voor de RI&E.

Door de krachten te bundelen, dit keer ondersteunt door een campagne van het Ministerie van SZW, en één week allemaal extra aandacht te besteden aan de RI&E, willen we ondernemers overtuigen om aan de slag te gaan met preventieve maatregelen.

nieuw! Maak gebruik van de mogelijkheid om een specialist van Steunpunt RI&E een online presentatie of workshop te laten geven als onderdeel van uw activiteit.

Toolbox

De ondernemer centraal

Ondernemers weten over het algemeen goed wat er speelt in hun organisatie. Ook over de belangrijkste risico’s op het gebied van gezond en veilig werken. Voor het goed uitvoeren van de RI&E en om ook minder zichtbare risico’s in beeld te krijgen, hebben zij ondersteuning nodig.

We willen de ondernemer centraal zetten en vanuit zijn of haar belevingswereld de RI&E invulling geven. Dit kan bijvoorbeeld door de RI&E te koppelen aan onderwerpen die de ondernemer bezig houden. Denk aan corona-protocollen, uitval door hoge fysieke belasting of verzuim als gevolg van mantelzorg. Welke onderwerpen houden uw doelgroepen bezig? Sluit uw acties in de Week van de RI&E aan op deze onderwerpen en breidt vanuit daar uit naar andere risico’s in de RI&E.

De komende tijd zullen we meer tips delen over manieren om de ondernemer centraal te zetten. Volg onze nieuwsbrief of meld u aan voor de LinkedIn-groep voor supporters

Week van de RI&E 2020: de ondernemer centraal

Communicatiecampagne Ministerie van SZW en Steunpunt RI&E

Het Ministerie van SZW heeft de RI&E tot één van de speerpunten voor de komende jaren benoemd. In een kamerbrief beschreef de staatssecretaris van SZW het meerjarenplan. Onderdeel van dit plan is een campagne om de bekendheid met de RI&E-plicht te vergroten. Deze campagne start in aanloop naar de Week van de RI&E en zal daarna doorlopen. Meer informatie volgt.

Voorafgaand aan en tijdens de Week van de RI&E wordt er vanuit het Steunpunt RI&E op verschillende manieren aandacht besteed aan deze week:

 • Lift mee op de naamsbekendheid en het netwerk van het Steunpunt RI&E;
 • Acties worden opgenomen in de agenda met een link naar uw website met informatie over de actie;
 • Alle supporters worden vermeld op de supporters-pagina met logo en link naar hun website;
 • De Week van de RI&E en de website worden actief gepromoot via onderstaande communicatiemiddelen:
  • Publiciteit via persberichten
  • Nieuwsbrieven Steunpunt RI&E
  • Sociale media Steunpunt RI&E
  • Artikelen in magazines
  • Online campagnes LinkedIn en Facebook

Interessante acties kunnen rekenen op extra publiciteit doordat deze expliciet worden opgenomen in de communicatie!

Een greep uit de activiteiten