Gratis toolbox of een jaar gratis helpdesk

Meerdere acties tijdens de Week van de RI&E!

Fuprof heeft de kennis en kunde in huis om u als ondernemer te ontlasten op het gebied van arbo, milieu & MVO. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een kwalitatief goede RI&E! Wij vinden dat de RI&E veel meer is dan een verplichting, een goede RI&E is een investering voor je bedrijf. In veel gevallen is het verstandig om de RI&E door een externe partij als Fuprof te laten doen. Wij hebben alle kennis en kunde in huis om een goede RI&E uit te voeren.

Tijdens de Week van de RI&E bieden we verschillende acties:

Gratis workshop/toolbox bij uw RI&E

Laat nu door Fuprof de RI&E doen en wij bieden geheel kosteloos een workshop/toolbox aan over één van de aandachtspunten die in de RI&E naar voren is gekomen.

Een jaar lang gratis helpdesk

Arbeidsomstandigheden zijn een breed onderwerp. Vaak heeft dat ook nog raakvlakken met milieu en/of MVO. Heeft u, als bedrijf, alle kennis en kunde in huis om arbovraagstukken goed op te lossen? Zo niet, neem dan tijdens (of voor) de Week van de RI&E contact met Fuprof op en bespreek de mogelijkheden om een jaar lang gratis gebruik te maken van onze helpdesk.

Bekijk de website voor meer informatie

Bekijk ook onze andere actie: gratis workshop voor de kantoorwerkplek

 

Een greep uit de activiteiten