Maak kans op een industriële stofzuiger

Hoe zorgt u voor een opgeruimde en schone werkplek? Maak kans op een goede industriële stofzuiger.

Hoe pakt u in uw bakkersbedrijf het opruimen en schoonmaken aan? Welke maatregelen zijn er genomen om gezond en veilig te werken en hoe heeft u dit in een plan van aanpak geborgd? Laat het ons zien! Dit kan bijvoorbeeld door een filmpje, foto(‘s), werkinstructies of een overzicht van de beschreven maatregelen in de RI&E of de uitvoering daarvan uit het plan van aanpak.

Stuur uiterlijk 25 juni 2021 uw bewijs van de aanpak van risico’s door middel van schoonmaken en opruimen naar: info@veiligengezond.nl.

Schoonmaken is een onderdeel van de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet voor alle bedrijven – groot én klein. Schoonmaken en opruimen zijn belangrijke maatregelen om bepaalde risico’s, zoals struikelen en blootstelling aan meelstof, te verminderen.

Bekijk de website voor meer informatie

Een greep uit de activiteiten