NVP Arbo-lab voor HR

NVP Arbo-lab: Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Wat is het? Wat moet je doen?

Jan Harmen Kwantes, onderzoeker bij TNO, ondersteunt organisaties met betrekking tot het publieke arbeidsrecht (onder andere Arbo- en Arbeidstijdenwetgeving) en is betrokken bij diverse nationale projecten die bij TNO zijn ondergebracht.

Tijdens deze online bijeenkomst op dinsdag 22 juni legt Jan Harmen jou precies uit wat een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) precies is, en wat je hiermee moet doen.

  • Welke stappen moet je doorlopen en wie kun je hier goed bij betrekken?
  • Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid bij het niet aanwezig of niet compleet zijn van een RI&E?

Deze vragen worden beantwoord en Jan Harmen voorziet je van tips over het maken en uitvoeren van een RI&E. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om jouw vragen direct te stellen en met de deelnemers in discussie te gaan.

Bekijk de website voor meer informatie en aanmelden

Een greep uit de activiteiten