Veiligheidsvraagstukken ontzorgd

Dit is misschien wel het juiste moment om eens kritisch naar uw eigen RI&E te kijken.

Zijn bijvoorbeeld de punten die afkomstig zijn uit de eerder uitgevoerde RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak wel op de juiste wijze opgepakt?

Krijg tijdens de Week van de RI&E 15% korting op onze Veiligheidsscan.

Bekijk de website voor meer informatie

De veiligheidsadviseurs van Brogaal kunnen ook ondersteunen en ontzorgen met de verschillende veiligheidsvraagstukken waar u minder of geen tijd voor heeft, zoals:

 • Opstellen en toetsen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA).
 • Het uitvoeren van onder andere werkplekinspecties, op kantoor en op de werkvloer.
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken.
 • Implementeren van bijvoorbeeld een op maat gemaakt veiligheidsbeleid.
 • Verbeteren/ updaten van reeds bestaande procedures en ook instructies.
 • Verzorgen van veiligheidstrainingen.
 • Opzetten van een veiligheidscampagne.
 • Veiligheidstoezicht op (ver)bouwlocaties.
 • Startwerk-, Poort-, Toolbox- veiligheidsinstructies opzetten en ook verzorgen.
 • Medewerkers controleren en bijsturen tijdens de werkzaamheden.
 • Administratieve controle van keuringen op gereedschappen en machines en bijhouden van deze gegevens.

Een greep uit de activiteiten