Beperk verzuim, start met de RI&E

Verzuim is iets wat zowel werkgevers als werknemers zoveel mogelijk willen voorkomen. Het is voor een werknemer vervelend om ziek te zijn of thuis te zitten na een ongeval en zeker niet als dat te voorkomen was. Bedrijfseconomisch gezien is verzuim bovendien een flinke kostenpost voor u als werkgever. Met maatregelen zijn veel leed en kosten te voorkomen.

Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld 200 tot 400 euro per dag. Dit gaat niet alleen om loondoorbetaling, maar ook over kosten voor arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Vaak ontstaat er productieverlies en soms moeten kosten worden gemaakt voor vervangend personeel. Met de verzuimkostencalculator kunt u berekenen wat de (potentiële) kosten voor verzuim binnen uw organisatie zijn.

Risico’s beperken

In 2017 gaf 23,9% van de werknemers aan dat klachten die tot ziekteverzuim hebben geleid deels of hoofdzakelijk werden veroorzaakt door het werk (NEA 2017). In 2017 was bovendien 3,4% van de werknemers in Nederland betrokken bij een arbeidsongeval. Hier is voor werkgevers dus winst te behalen. Een goede start is om de risico’s in uw organisatie te inventariseren en aan de hand van die inventarisatie maatregelen te nemen om ongevallen en gezondheidsklachten te beperken. Dit heet een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet, maar levert dus ook wat op. Voor veel branches is er een branche specifiek RI&E-instrument beschikbaar. In deze RI&E’s wordt ingegaan op specifieke zaken die in uw branche voorkomen. Er zijn ook algemene RI&E’s, onder andere voor kantoor.

Uit onderzoek blijkt dat elke euro die u investeert in veiligheid
op termijn het dubbele oplevert.

Schadeclaims

Als werkgever kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade die een werknemer lijdt door een ongeval of beroepsziekte. Als u kunt aantonen dat u de risico’s in uw bedrijf voldoende heeft geïnventariseerd en op grond daarvan de nodige maatregelen heeft getroffen voor een veilige en gezonde werkplek, kunt u boetes voorkomen. Een afname in ongevallen en beroepsziekten leidt dus niet alleen tot minder uitval van personeel, maar ook tot minder (potentiële) schadeclaims. Een actief beleid op het gebied van veilig en gezond werken kan daarnaast premiekortingen of een lager eigenrisico bij verzekeringen opleveren.

Meer informatie

Een greep uit de activiteiten