Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Neem maatregelen en zorg dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken.

Beroepsziekten zijn ziekten of aandoeningen die in overwegende mate ontstaan door invloeden of factoren op het werk. Het inventariseren van de risico’s en het nemen van passende maatregelen is een eerste belangrijke stap in het aanpakken van beroepsziekten.

Iedere sector kent z’n eigen typische beroepsziekten. Beroepsziekten kunnen ontstaan door langdurige blootstelling aan stoffen, zoals houtstof, giftige dampen of organische stoffen (allergische reacties zoals bakkersastma). Ook door fysieke belasting kan het lichaam van medewerkers uiteindelijk zo versleten raken dat ze (deels) arbeidsongeschikt raken. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) leidt onder andere tot een van de grootste oorzaken van langdurig ziekteverzuim op dit moment: burn-out. Ook dit is een beroepsziekte, die in vrijwel alle sectoren voorkomt. Een compleet overzicht van de beroepsziekten per sector is te vinden op www.beroepsziekten.nl.

Waar start je?

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Om te zorgen dat de werkplek ook daadwerkelijk veilig en gezond is, moet je weten wat de risico’s zijn. Dan kun je passende maatregelen treffen. Bedrijven zijn vanuit de Arbowet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Dit is een gestructureerde manier om alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen en het vormt de basis voor de arbobeleidscyclus. Ook risico’s die pas op langere termijn tot gezondheidsproblemen en beroepsziekten leiden, worden hierin meegenomen. Voor veel branches zijn speciale branche-RI&E’s beschikbaar, die toegespitst zijn op de specifieke risico’s die in de branche voorkomen.

De arbobeleidscyclus

  1. Maak een plan om veilig en gezond werken vast onderdeel van het werk te maken
  2. Inventariseer mogelijke risico’s, zowel op de korte als op de lange termijn (RI&E)
  3. Neem maatregelen om deze risico’s te beperken
  4. Zorg voor goede voorlichting en training aan medewerkers
  5. Houd toezicht + houd de vinger aan de pols: zijn er nieuwe ontwikkelingen?

Aan de slag in de Week van de RI&E

Logo Week van de RI&E

Om aandacht te vragen voor beroepsziekten, is het thema van de Week van de RI&E dit jaar ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’. Van 17 tot en met 21 juni vindt de 5e Week van de RI&E plaats. Grijp deze week aan om aan de slag te gaan met veilig en gezond werken! Branche-organisaties, arbodiensten, opleiders en andere intermediairs organiseren in deze week tal van acties en activiteiten. Maak gebruik van gratis quickscans, kortingen op het uitvoeren van een RI&E en gratis tips en tools. Bekijk het complete overzicht met acties en activiteiten op www.weekvanderie.nl.