Grote campagne RI&E door ministerie van SZW

Het Ministerie van SZW heeft de RI&E tot één van de speerpunten voor de komende jaren benoemd. In een kamerbrief beschreef de staatssecretaris van SZW het meerjarenplan. Onderdeel van dit plan is een campagne om de bekendheid met de RI&E-plicht te vergroten. Inmiddels is er meer bekend over deze campagne, die van start gaat in aanloop naar de Week van de RI&E en daarna nog zal doorlopen.

Met radiospotjes, online banners en berichten in diverse media worden ondernemers de komende tijd geïnformeerd over de  RI&E-verplichting. Uit onderzoek blijkt dat met name kleinere ondernemers lang niet altijd weten wat dat een RI&E wettelijk verplicht is en wat de verplichting inhoudt.  De campagne richt zich op het vergroten van de bekendheid van deze verplichting bij deze doelgroep van MKB-ondernemers. Daarnaast wordt verwezen naar mogelijkheden om te beginnen met het opstellen van een RI&E.

De campagne start één week voor de Week van de RI&E en loopt daarna nog één week door. Een tweede serie van 3 weken volgt in november.

Samenwerking

Voor de campagne trekt het ministerie van SZW samen op met partners zoals het Ondernemersplein en de Kamer van Koophandel. Maar ook heeft het ministerie SZW samen met het Verbond van Verzekeraars en Arboplatform SER het initiatief genomen om een flyer te ontwikkelen, waarin de RI&E duidelijk en eenduidig wordt uitgelegd.

Houdt de website in de gaten voor meer informatie. Een deel van de materialen, waaronder de flyer, zal beschikbaar komen om onder uw doelgroepen te verspreiden.

Een greep uit de activiteiten