In 4 stappen naar een succesvolle activiteit

In de Week van de RI&E worden er tal van activiteiten georganiseerd. Maar hoe kom je tot een succesvolle activiteit? Volg deze stappen om de juiste afwegingen te maken en de activiteit goed onder de aandacht te brengen van de doelgroep.

Stap 1: Denk goed na over je doelstellingen

Schrijf de doelstellingen voor jouw organisatie op. Wil je nieuwe klanten trekken? De naamsbekendheid vergroten? Nieuwe of bestaande diensten bij vaste klanten onder de aandacht brengen? Wees realistisch!

Stap 2: Denk na over de doelgroep(en)

Schrijf op welke doelgroep(en) je precies wilt bereiken met de activiteit. Zijn dat bestaande klanten? Schrijf ook hun belangrijkste kenmerken (man/vrouw, ouderen, techneuten, etc.) op. Wat zijn belangrijke vragen voor deze doelgroep?

Stap 3: Ontwikkel de activiteit

Wat voor activiteit kun je ontwikkelen die goed aansluit op de doelgroep én de eigen doelstellingen? Beschrijf ook de inhoud. Zorg dat je daarbij aansluit op wat de doelgroep bezig houdt. Let erop dat:

 • De activiteit écht toegevoegde waarde biedt voor de doelgroep.
  Is er een bepaald onderwerp uit de RI&E waar vragen over zijn? Ontwikkel dan een activiteit waarbij hierover inhoudelijke, praktische informatie wordt gegeven én de RI&E uitgebreider onder de aandacht komt.
 • De activiteit aansluit bij de doelgroep.
 • De activiteit plaatsvindt op een praktische tijd en locatie.

Stap 4: Communiceren, communiceren, communiceren!

Misschien wel de belangrijkste en meest vergeten stap: maak een planning voor de communicatie. Bedenk dat als men niet weet dat er iets gaande is, men er ook niet in geïnteresseerd kan raken. Enkele tips:

 • 1x communiceren = niet communiceren
  Niet iedereen leest / ziet altijd alles. En áls je het hebt gelezen, denk je vaak genoeg ‘interessant, ga ik een keer regelen’, waarna een mailing in de mailbox uit het zicht verdwijnt. Na een herinnering is de reactie ‘Oja, is waar ook, moet ik nog regelen’ en de derde keer ‘ik ga het nu eerst regelen’. Daarbij leest de één liever een flyer, de ander een nieuwsbrief en weer een ander is actief op social media. Herhaal de boodschap dus meerdere keren via verschillende kanalen.
 • Plan wanneer je de boodschap via welk middel (website, nieuwsbrief, speciale mailing, telefoonactie,…) gaat communiceren.
 • Neem drempels zoveel mogelijk weg: hoe kunnen mensen zich zo eenvoudig mogelijk aanmelden?
 • Maak eventueel gebruik van de teksten, banners en andere instrumenten in de toolbox voor supporters.