Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze week vragen we extra aandacht voor veilig en gezond werken, waarbij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) het startpunt is voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen. De RI&E is verplicht, en levert ook concrete handvatten op in de vorm van een plan van aanpak met maatregelen ter verbetering van de organisatie. In het hele land organiseren supporters acties voor hun achterban. Met als doel het aansporen van werkgevers om aan de slag te gaan met de RI&E of om de bestaande RI&E te updaten.

Wie doen er mee?

Tijdens de Week van de RI&E bundelen verschillende intermediairs hun krachten om de RI&E onder de aandacht te brengen. Iedereen die meedoet door een actie of online activiteit te organiseren, is daarmee een supporter van de Week van de RI&E. Door één week allemaal extra aandacht te besteden aan de RI&E, willen we ondernemers overtuigen om aan de slag te gaan met preventieve maatregelen.

Supporters die activiteiten organiseren zijn o.a.:

  • Brancheorganisaties
  • Arbodeskundigen
  • Adviseurs 
  • Opleiders 

Maar we doen meer… 

Naast het opzetten van acties start in de Week van de RI&E ook een landelijke campagne om ondernemers bewust te maken van de RI&E verplichting en om hen in te laten zien waarom een RI&E van groot belang voor hun bedrijf is. Meer weten over de campagne of campagnemateriaal gebruiken? Kijk hier naar de toolbox. 

Hoe zet ik een succesvolle actie op? Meld u aan voor de workshop!

Heeft u hulp nodig bij het opzetten en communiceren van uw actie? Op woensdag 11 mei organiseren we tussen 10 en 11 uur een online workshop over dit onderwerp. We nemen u stap voor stap mee in de elementen van een succesvolle actie, en Jan Harmen Kwantes is vanuit het Steunpunt RI&E aanwezig voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen. Na afloop van deze workshop heeft u een kant-en-klaar actieplan waar u mee aan de slag kunt. Meld u snel aan!

Aanmelden
Alle velden zijn verplicht