Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze week vragen we extra aandacht voor veilig en gezond werken, waarbij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) het startpunt is voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen. De RI&E is verplicht, en levert ook concrete handvatten op in de vorm van een plan van aanpak met maatregelen ter verbetering van de organisatie. In het hele land organiseren supporters acties voor hun achterban. Met als doel het aansporen van werkgevers om aan de slag te gaan met de RI&E of om de bestaande RI&E te updaten.

Wie doen er mee?

Tijdens de Week van de RI&E bundelen verschillende intermediairs hun krachten om de RI&E onder de aandacht te brengen. Iedereen die meedoet door een actie of online activiteit te organiseren, is daarmee een supporter van de Week van de RI&E. Door één week allemaal extra aandacht te besteden aan de RI&E, willen we ondernemers overtuigen om aan de slag te gaan met preventieve maatregelen.

Supporters die activiteiten organiseren zijn o.a.:

  • Brancheorganisaties
  • Arbodeskundigen
  • Adviseurs 
  • Opleiders 

Maar we doen meer… 

Naast het opzetten van acties start in de Week van de RI&E ook een landelijke campagne om ondernemers bewust te maken van de RI&E verplichting en om hen in te laten zien waarom een RI&E van groot belang voor hun bedrijf is. Meer weten over de campagne of campagnemateriaal gebruiken? Kijk hier naar de toolbox. 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de Week van de RI&E en meld u aan voor de nieuwsbrief. We nemen u elke twee weken stap voor stap mee in het organiseren en communiceren van een succesvolle actie. Mis het niet!

Aanmelden
Alle velden zijn verplicht