Aanmelden als supporter

De gegevens die u invult worden door Steunpunt RI&E gebruikt ten behoeve van de Week van de RI&E. Op verzoek kunt u de gegevens inzien en aanpassen. Klik hier voor het volledige privacydocument.

Contactgegevens

Voornaam + achternaam
Meerdere antwoorden mogelijk
Geef een korte, krachtige titel die bedrijven interesseert om mee te doen. Vermeld hierin direct de specifieke actie. Bijvoorbeeld "Opleiding preventiemedewerker" of "Gratis workshop RI&E". De bedrijfsnaam hoeft hier niet in, want het logo staat erbij.
Een beschrijving bedoeld om potentiële deelnemers te overtuigen. Bijvoorbeeld "Ga met een getoetste RI&E naar huis" of "Maak kans op een gratis adviesgesprek voor de RI&E in uw bedrijf."

Logo en url bedrijf of organisatie

Png, jpg, gif of bmp. Dit logo wordt met een link op de website geplaatst onder de tab 'supporters'.
Nieuwsbrief
Voorwaarden voor deelname en verzenden

Een greep uit de activiteiten