Thuiswerken: wie is verantwoordelijk voor een goede stoel?

25% van de werknemers in Nederland geeft aan dat ze thuiswerken of op wisselende werkplekken werken. Ruim 40% geeft aan het ook (heel) belangrijk te vinden dat de mogelijkheid wordt gegeven om thuis te werken1. Maar als uw medewerkers (deels) thuis werken, wie is er dan verantwoordelijk voor een goede werkplek?

Met een laptop aan de keukentafel werken is prima om een uurtje te overbruggen, maar als een werknemer meerdere uren thuiswerkt aan een te hoge tafel, kunnen serieuze klachten ontstaan. Thuiswerken geeft werknemers meer flexibiliteit en als ze beschikken over een laptop lijkt dat eenvoudig genoeg, maar een laptop is ongeschikt om langdurig op te werken. Als werkgever bent u verplicht om maatregelen te nemen om een werkplek beschikbaar te stellen die voldoet aan de Arbowet, ook als werknemers (deels) thuiswerken.

Arbowet en thuiswerken

De Arbowet is minder streng als het gaat om thuiswerkplekken dan om werkplekken in het bedrijf, maar u blijft als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. U bent bijvoorbeeld niet verplicht om een brandblusser op te hangen, maar voor de inrichting van een beeldschermwerkplek gelden dezelfde regels als voor een werkplek op kantoor. In de praktijk betekent dit dat er in ieder geval een goede tafel, stoel en computeropstelling moeten zijn. En als een werkplek meer dan 2 uur per dag wordt gebruikt voor beeldschermwerk dan volstaat een laptop niet, want het toetsenbord en beeldscherm moeten los van elkaar zijn.

Risico’s inventariseren

In de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) moet worden opgenomen of er werknemers thuiswerken en welke maatregelen hiervoor worden genomen. Om na te gaan of een thuiswerkplek geschikt is om langdurig te werken, kunt u de werknemer een korte checklist laten invullen. Daarnaast is het als werkgever belangrijk dat u werknemers goed voorlicht over de eisen aan een ergonomische werkplek. Van 12 tot 16 juni vindt de Week van de RI&E plaats. In deze week organiseren brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs acties en (gratis) activiteiten in het hele land. Grijp deze gelegenheid aan om uw RI&E op te stellen of te herzien en thuiswerken hierin op te nemen.

1: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2016 – CBS/TNO