Voor ondernemers

De corona-pandemie heeft u als werkgever ongetwijfeld voor uitdagingen gezet, ook als het gaat om de gezondheid van uw werknemers. Op een gezonde manier thuiswerken hoort daar ook bij. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt zicht te krijgen op gezondheidsrisico’s en maatregelen vorm te geven.

Als werkgever wilt u ongetwijfeld graag dat uw werknemers op een prettige manier kunnen werken. Maar ook met het oog op duurzame inzetbaarheid en bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om uitval van werknemers als gevolg van het werk te voorkomen.

Wist u dat de RI&E een verplichting is vanuit de Arbowet? Dit geldt ook voor kleine ondernemingen!

Inzicht met de RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart te brengen. Onderzoek laat zien dat dit een positief effect heeft op medewerkerstevredenheid, productiviteit en verloop. U kijkt zowel naar de direct zichtbare risico’s, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als risico’s die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, beeldschermwerk (thuiswerken) en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus moeten worden opgenomen in de RI&E. Op basis daarvan kunt u een concreet plan maken om die risico’s aan te pakken. Lees hier meer over de RI&E.

Medewerkers die ziek worden door hun werk is echt niet meer van deze tijd…

Prioriteit

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat aan de basis van een preventief beleid voor een gezonde en veilige werkplek. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft er daarom een hoge prioriteit aan gegeven.

Dit komt onder andere tot uiting in:

  • een campagne voor het vergroten van de bekendheid van de RI&E,
  • het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers,
  • intensivering van het toezicht op de RI&E.

In navolging van het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E’ uit 2020 worden door de Inspectie SZW extra en strengere controles uitgevoerd, de boetes zijn verhoogd en er worden sneller boetes uitgedeeld. Ga dus nu aan de slag.