Voor supporters

Met inmiddels al een jaar thuiswerken en corona-maatregelen achter de rug is het ook tijd om vooruit te kijken. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat gezondheid – ook op het werk – op ieders netvlies staat. Bedrijven kijken naar mogelijkheden om thuiswerken vorm te geven en voorbereid te zijn op meer virusuitbraken in de toekomst. De RI&E biedt hier structuur in aan.

Tijdens de Week van de RI&E bundelt arboland zijn krachten om de RI&E onder de aandacht te brengen. Wij roepen u en alle intermediairs op om in de Week van de RI&E acties en online activiteiten te organiseren en via communicatie extra aandacht te vragen voor de RI&E. Door één week allemaal extra aandacht te besteden aan de RI&E, willen we ondernemers overtuigen om aan de slag te gaan met preventieve maatregelen.

Wie zijn de supporters?

 • Brancheorganisaties
 • Arbodeskundigen
 • Adviseurs
 • Opleiders
 • Media-bedrijven
 • andere intermediairs

Het Ministerie van SZW sluit hierop aan met een landelijke campagne die zicht richt op het vergroten van de bekendheid met de RI&E en de RI&E-plicht.

Hoe doet u mee als supporter?

Bedenk een aantrekkelijke actie of activiteit als aanleiding om uw achterban te wijzen op de RI&E-plicht én wat de RI&E in deze context van de corona-pandemie toevoegt. Ga hierbij uit van de werkgever: waar zijn zij mee geholpen? Uit ervaring weten we dat een kortingsactie op het uitvoeren van een RI&E weinig effect heeft. Kijk dus zeker even bij deze tips en laat u inspireren!

Tips voor acties

U kunt ook aansluiten als supporter zonder actie of activiteit, maar door via uw communicatiekanalen in aanloop naar én tijdens de Week van de RI&E aandacht te besteden aan de RI&E en de acties en activiteiten die zijn georganiseerd.

Vraag een specialist van Steunpunt RI&E

Maak gebruik van de mogelijkheid om een specialist van Steunpunt RI&E een online presentatie of workshop te laten geven als onderdeel van uw activiteit.

Vraag een specialist

Toolbox supporters

Wij ondersteunen u als supporter met verschillende hulpmiddelen om uw actie/activiteit en de Week van de RI&E bekendheid te geven. Kijk in de Toolbox voor de hulpmiddelen. Volg ook de LinkedIn-groep om updates te ontvangen over nieuwe toevoegingen aan de toolbox.

Toolbox
 • Acties worden opgenomen in de agenda met een link naar uw website met informatie over de actie;
 • Alle supporters worden vermeld op de supporters-pagina met logo en link naar hun website;
 • De Week van de RI&E en de website worden actief gepromoot via onderstaande communicatiemiddelen:
  • Publiciteit via persberichten
  • Nieuwsbrieven Steunpunt RI&E
  • Sociale media Steunpunt RI&E
  • Artikelen in magazines
  • Online campagnes LinkedIn

Interessante acties kunnen rekenen op extra publiciteit doordat deze expliciet worden opgenomen in de communicatie! Nieuw: dit jaar kunnen acties geliked worden.

De RI&E – precies wat u nodig heeft

De RI&E sluit goed aan op de huidige situatie waarin werkgevers hun medewerkers moeten faciliteren om gezond en veilig te kunnen werken. Bovendien is het verplicht om Corona op te nemen in de RI&E. Dit is dus het juiste moment om uw achterban te activeren! Luister op de website van Steunpunt RI&E de podcast over de corona-module in de RI&E.

De komende tijd zullen we meer tips delen over manieren om de ondernemer centraal te zetten. Meld u daarvoor aan op de speciale nieuwsbrief voor supporters met tips (stopt automatisch na de Week van de RI&E):

[U kunt zich niet meer aanmelden]

Wat doet Steunpunt RI&E?

Vanuit Steunpunt RI&E bieden we veel gratis informatie en communicatiemiddelen aan die u rechtstreeks kunt gebruiken voor uw communicatie over de RI&E. Kijk daarvoor in de Toolbox.

Natuurlijk vestigt het Steunpunt RI&E rond de Week van de RI&E op alle mogelijke manieren aandacht aan de activiteiten en de RI&E. Dit wordt ondersteund door de bewustwordingscampagne van het Ministerie van SZW.