Voorkom beroepsziekten

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Neem maatregelen en zorg dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken!

Bekijk de acties tijdens te Week van de RI&E en grijp je kans om nu aan de slag te gaan.

Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Beroepsziekten zijn ziekten of aandoeningen die in overwegende mate ontstaan door invloeden of factoren op het werk. Het inventariseren van de risico’s en het nemen van passende maatregelen is een eerste belangrijke stap in het aanpakken van beroepsziekten.

Iedere sector kent z’n eigen typische beroepsziekten. Beroepsziekten kunnen ontstaan door langdurige blootstelling aan stoffen, zoals houtstof, giftige dampen of organische stoffen (allergische reacties zoals bakkersastma). Ook door fysieke belasting kan het lichaam van medewerkers uiteindelijk zo versleten raken dat ze (deels) arbeidsongeschikt raken. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) leidt onder andere tot een van de grootste oorzaken van langdurig ziekteverzuim op dit moment: burn-out. Ook dit is een beroepsziekte, die in vrijwel alle sectoren voorkomt. Een compleet overzicht van de beroepsziekten per sector is te vinden op www.beroepsziekten.nl.

Waar start je?

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Om te zorgen dat de werkplek ook daadwerkelijk veilig en gezond is, moet je weten wat de risico’s zijn. Dan kun je passende maatregelen treffen. Bedrijven zijn vanuit de Arbowet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Dit is een gestructureerde manier om alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen en het vormt de basis voor de arbocyclus. Ook risico’s die pas op langere termijn tot gezondheidsproblemen en beroepsziekten leiden, worden hierin meegenomen. Voor veel branches zijn speciale branche-RI&E’s beschikbaar, die toegespitst zijn op de specifieke risico’s die in de branche voorkomen.