Voorkom verzuimkosten in het MKB met preventieve acties

Verzuim vormt een flinke kostenpost. Met name langdurige uitval drukt flink op de begroting bij het MKB. Uw kosten lopen door, terwijl de productie en continuïteit in het gedrang komen. Bij langdurige ziekte is vervanging vaak noodzakelijk. Verzuim willen we dan ook graag zo laag mogelijk houden. Door preventieve maatregelen zijn veel ongevallen te voorkomen. En ook voor (langdurige) uitval die op de langere termijn ontstaat, zoals rugproblemen als gevolg van tillen of burn-out, is preventief veel te doen.

Ongevallen

Uitglijden, struikelen of een val worden het vaakst genoemd als oorzaak van een ongeval met verzuim (TNO|CBS, 2015). Preventieve maatregelen kunnen onnodig verzuim tegen gaan. Denk aan antislip vloeren en opgeruimde werkplekken. Dat laatste kost niets en blijkt in de praktijk ook nog een positief effect te hebben op de productie, doordat iedereen precies weet waar hij wat kan vinden.

Uitval op de lange termijn

Verzuim treedt soms pas na lange tijd op. Bijvoorbeeld als gevolg van werken op een shovel die veel trillingen in het lichaam veroorzaakt. Op de korte termijn is er niets aan de hand, maar jarenlange blootstelling aan deze trillingen, dag-in-dag-uit, vormen en enorme belasting op het lichaam, waardoor werknemers arbeidsongeschikt kunnen raken. Goede afwisseling van werkzaamheden kan hier al veel effect sorteren. Ook blootstelling aan een hoge werkdruk kan tot langdurige uitval leiden. 1 op de 7 werknemers in Nederland ervaart burn-out-klachten (TNO|CBS 2015) en mensen met een burn-out zitten gemiddeld 180 dagen thuis (ArboNed). Tijd voor maatregelen dus.

Welke maatregelen?

Er zijn natuurlijk veel meer oorzaken voor verzuim, die samenhangen met de werkzaamheden in uw bedrijf. Door een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te maken, krijgt u inzicht in de risico’s in uw bedrijf. Voor veel branches zijn er specifieke branche-RI&E’s beschikbaar (te vinden op www.rie.nl). In de arbocatalogus van uw branche vindt u vervolgens maatregelen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en onnodig verzuim te voorkomen.

Korting tijdens de Week van de RI&E

Van 12 tot 16 juni vindt de “Week van de RI&E” plaats. Tal van branche-organisaties, opleiders, arbodeskundigen en andere intermediairs organiseren bijeenkomsten en kortingsacties om meer informatie te krijgen over de RI&E of deze uit te voeren. Een goede kans om met de RI&E aan de slag te gaan! Bekijk de activiteiten bij u in de buurt.

 

Een greep uit de activiteiten