Bouwen aan een positief werkgeversimago

“Personeelstekort remt groei bedrijfsleven”, “Bedrijfsleven vindt moeilijker personeel door groeiende economie”,  “Personeelstekort in industrie wordt nijpender”,…. Deze en soortgelijke  koppen sieren de media al maanden. Alleen een goed salaris is niet meer voldoende om goed personeel te werven en te houden. Uw buren zijn op dit vlak uw concurrenten. Een goed werkgeversimago kan daarbij het verschil maken.

Personeel aantrekken

Een goed salaris alleen is in de huidige arbeidsmarkt niet meer voldoende. Personeel bevindt zich in de luxe positie dat ze kunnen kiezen en dan worden andere factoren, zoals een prettige werksfeer en waardering, ineens ook van belang. Medewerkers moeten daadwerkelijk kunnen merken dat u niet alleen met financieel resultaat bezig bent. Een werkgever met oog voor zijn werknemers maakt het bedrijf aantrekkelijk om voor te gaan werken. Uw medewerkers zijn daarvoor de belangrijkste ambassadeurs.

Loyaliteit

In de crisisjaren waren uw medewerkers wellicht allang blij dat ze werk hadden, maar nu de banen in veel sectoren voor het oprapen liggen, bestaat het risico dat zij om zich heen gaan kijken. En juist de beste medewerkers kunnen gemakkelijk bij een concurrent aan de slag. Dat levert u niet alleen een vacature op, maar zorgt er ook voor dat kennis en ervaring verdwijnt. Hoe gemakkelijk medewerkers de stap zetten naar een ander bedrijf heeft onder andere te maken met hoe loyaal ze aan uw bedrijf zijn. Goed werkgeverschap betaalt zich uit in tevreden en loyale medewerkers. De mensen met hart voor de zaak, die een stapje extra doen als dat een keer nodig is.

Iemand die uit dienst gaat kost de organisatie gemiddeld 21% van het bruto jaarsalaris (Boushey en Glynn, 2012)

Een veilige en gezonde werkplek

Door te laten zien dat u zorgt voor uw medewerkers, kunt u betrokken en loyaal personeel krijgen. In een veilige en gezonde werkomgeving is de medewerkerstevredenheid hoger. Door actief te wijzen op maatregelen en te luisteren naar mogelijke verbeteringen, kunt u in de dagelijkse praktijk laten zien dat u de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers serieus neemt. Een actief beleid voor veilig en gezond werken zorgt voor positievere én productievere medewerkers. Door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u op een gestructureerde manier werken aan een veilige en gezonde werkplek. Hiervoor zijn branche-RI&E-instrumenten beschikbaar, waarbij de mogelijke risico’s in uw sector stuk voor stuk worden nagelopen.

Week van de RI&E

Van 11 tot 15 juni vindt de Week van de RI&E plaats. In deze week kunt u profiteren van kortingsacties en (gratis) bijeenkomsten door het hele land. Verschillende brancheorganisaties, arbodiensten, opleiders en andere intermediairs bieden in deze week extra, ondersteuning. Denk aan gratis quickscans, workshops en telefonische helpdesks. Maak gebruik van de acties en maak werk van uw personeel!

Meer informatie

Een greep uit de activiteiten